Over Chinese Kruiden Geneeskunde

wetenschap met behoud van traditie

Wetgeving

De wetgeving waar herbalisten mee te maken hebben zijn hieronder vermeld. We verwijzen naar de sites waar u de actuele wetgeving kunt vinden. Op die manier is de informatie altijd up-to-date.

Warenwetbesluitkruidenpreparaten

Dit onderdeel van de warenwet reguleert het gebruik van kruidenpreparaten als voeding. Over de werking en eigenschappen van kruidenpreparaten mag men claims doen, mits deze door objectieve gegevens onderbouwd worden. Het warenwetbesluit noemt een aantal kruiden die niet zijn toegestaan.
Verder beschrijft het besluit dat een lijst van ingrediënten, een gebruiks- en doseringsadvies en NAW gegevens van de fabrikant/ handelsorganisatie dient te worden vermeld in toevoeging op het warenwet besluit etikettering van levensmiddelen. Warenwetbesluit kruidenpreparaten

Geneesmiddelenwet

Dit is de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn 2001/83, waar de richtlijn 2004/84 (TMHPD) een onderdeel van is. Het regelt onder andere het gebruik van traditionele kruidengeneesmiddelen als geneesmiddel.
Voor TCG herbalisten is de wet in deze vorm niet interessant aangezien geen dierlijke producten of mineralen gebruikt mogen worden en maximaal een samenstelling van 4 kruiden gebruikt mag worden. De registratieprocedure is dan wel vereenvoudigd, maar vraagt nog steeds een aanzienlijke investering. Geneesmiddelenwet

EU verordening nieuwe voedingsmiddelen

Deze verordening (een EU verordening is verplichtend voor alle EU landen) beschrijft de regelgeving voor het mogen invoeren en verhandelen van voedingsmiddelen die niet aan andere wetgeving voldoet. Aangezien steeds vaker nieuwe voedingsmiddelen geïntroduceerd worden (zoals bv genetisch gemanipuleerd voedsel) wil de overheid daar meer controle over hebben om gezondheidsproblemen te voorkomen. Voor de Nederlandse situatie is deze wet niet zo relevant (vanwege het warenwetbesluit kruidenpreparaten). In andere EU landen ligt de situatie mogelijk anders. EU verordening nieuwe voedingsmiddelen

Opmerkingen:
1) Chinese kruiden zijn erg divers in hun werking. Een aantal wordt gebruikt als voeding. Andere hebben een sterkere werking, en zijn bij onoordeelkundig gebruik schadelijk. Deze zouden dan ook als geneesmiddel beschouwd moeten worden. Daarnaast is er een categorie die daartussen valt. De werkelijk risicovolle kruiden zijn niet beschikbaar op de reguliere markt.
De risico's die een bepaalde dosering met zich meebrengt is afhankelijk van meerdere factoren; waaronder de combinatie van kruiden, maar ook de specifieke situatie van de patiënt.
2) Grote verschillen in wetgeving en opvatting tussen de verschillende EU staten beloven een langdurige en complexe harmonisatie. Voor Nederland zijn er op korte termijn geen problemen te verwachten.

 

Met betrekking tot het uitoefenen van het vak zijn de volgende wetten van toepassing

Wet BIG

De wet BIG reguleert het werkgebied, titulatuur en tuchtrechtspraak voor een aantal medische en para-medische beroepen. Wet BIG

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst

Deze beschrijft de rechten en plichten van hulpverlener en hulpvrager. Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst

versie 1.0, 6/2012

© Ontwerp en realisatie Fly Webservices | Beheerder.