Over Chinese Kruiden Geneeskunde

wetenschap met behoud van traditie

Over Chinese Kruidengeneeskunde

De site 'over Chinese kruidengeneeskunde' is een project van de Stichting ter Bevordering Traditionele Chinese Geneeskunde (SBTCG). Deze is van mening dat Chinese kruidengeneeskunde voor veel aandoeningen een waardevolle en goedkope behandelmethode is. Door middel van deze site willen wij publiek, medici, overheid en media daarover informeren.

Wetenschap met behoud van traditie

Chinese (kruiden)geneeskunde heeft zijn oorsprong in het Aziƫ van meer dan 2400 jaar geleden. De denkbeelden en beschrijvingsmethoden uit die tijd verschillen behoorlijk van de Westers-medische denkbeelden van vandaag. Wij zijn van mening dat Chinese (kruiden)geneeskunde alleen zinvol toegepast kan worden binnen de context van de onderliggende filosofie, en om die reden willen we vasthouden aan die traditionele manier van denken. Natuurlijk heeft de tijd niet stilgestaan, en daarom gebruiken we ook graag Westers wetenschappelijke methoden om het effect van behandeling met Chinese kruiden te beschrijven en te evalueren. Over het combineren van die 2 methoden kunt u meer lezen onder Visie

Chinese kruiden

Op Chinese kruiden bestaan veel verschillende visies. Het is belangrijk een onderscheid te maken in waar de kruiden vandaan komen. De Chinese kruiden waar wij het over hebben voldoen aan de CITES wetgeving (beschermde en bedreigde soorten) en aan het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. De kruiden worden gekweekt en verwerkt onder kwaliteitsnormen als GAP (Good Agricultural Practice) en GMP (Good Manufacturing Practice). Daaronder valt ook een gedegen identificatie van de kruiden zodat (mogelijk risicovolle) verwisseling wordt voorkomen. Een ander aspect van GAP/GMP is het testen op stoffen die er niet in thuishoren (zware metalen, pesticiden, etc.). Deze tests worden uitgevoerd in onafhankelijke Westerse laboratoria. U kunt hierover meer lezen in het Dossier Chinese kruiden

Wetgeving

Op 1 april 2011 werd het onderdeel van de geneesmiddelenwet actief die het gebruik van (traditionele) kruiden als geneesmiddel reguleert. Dit is de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn 2004/24/EG, ook wel bekend als THMPD (Traditional Herbal Medicinal Products Directive). De SBTCG heeft niet het idee dat de overheid of farmaceutische industrie het plan heeft alle kruiden te verbieden. Wij staan ook niet afwijzend tegenover het verder reguleren van het gebruik van (Chinese) kruiden. Wij zijn echter wel van mening dat de huidige THMPD daarvoor onvoldoende mogelijkheden biedt, en dat geschiktere wetgeving ontwikkelt zou moeten worden in samenwerking met de markt. Wij spelen daarin graag een rol. Over actuele wetgeving vind u meer onder Wetgeving, over onze visie daarop onder Visie.

versie 1.0 6/2012

© Ontwerp en realisatie Fly Webservices | Beheerder.