Over Chinese Kruiden Geneeskunde

wetenschap met behoud van traditie

Psoriasis

Psoriasis is een aandoening die bij 2% procent van de bevolking voorkomt. Door verschillende factoren (erfelijk, immunologisch, stofwisseling, hormonaal) treedt een ontstekingsreactie op waardoor huidcellen veel sneller groeien en afsterven dan normaal. Doordat er meer cellen tegelijkertijd aanwezig zijn is de huid verdikt, rood (vanwege de ontsteking), en schilfert deze (de dode huidcellen). In de westerse geneeskunde is het precieze mechanisme niet bekend. Westers medisch gezien bestaan er verschillende soorten psoriasis; namelijk: plaque psoriasis, guttate psoriasis, pustulaire psoriasis, erythrodermische psoriasis en psoriasis artritis.

Psoriasis in de traditionele chinese geneeskunde

Xu Yihou [1] maakt een onderscheid volgens de traditionele Chinese geneeskunde naar:

  • windhitte, windkoude (beide beginstadia),
  • bloedstase,
  • winddroogte agv bloed deficiëntie, bloeddroogte door beschadiging van Yin,
  • damphitte
  • disharmonie van Chong en Ren Mai
  • wind damp bi syndroom, deficiëntie van lever en nier (psoriatrische artritis)
  • Accumulatie van damphitte toxines, milt deficiëntie met resterende toxines (pustulaire psoriasis)
  • Hitte toxines die Ying niveau beschadigen (erythrodermische psoriasis)

Voor een algemene toelichting op chinese syndroomdifferentiatie lees hier.

Psoriasis en chinese kruiden

In China wordt veel onderzoek gedaan naar behandeling van psoriasis met Chinese kruiden. Omdat Chinese geneeswijze een andere manier van diagnosticeren en behandelen heeft gaan deze onderzoeken niet allemaal over precies dezelfde syndroomindeling of over de zelfde behandeling. (Lees meer over de achtergronden van chinese geneeswijze).

Onderstaande onderzoeken laten unaniem zien dat chinese kruiden een goede remedie zijn voor psoriasis. Het resultaat is aanzienlijk groter dan die van spontane remissie (33 %).

Het onderzoek van Cao Xue-hai e.a. [6] laat in de follow-up zien dat de resultaten reproduceerbaar zijn. Alle patiënten met een terugval krijgen een verbetering van de situatie, het overgrote deel volledig.

In de chinese geneeskunde wordt een relatie gelegd tussen ziekte en leefgewoonten. Zeker in het geval van psoriasis is dit van uitermate belang. Dit wordt ook aangetoond in de follow-up van het onderzoek door Mai He Mu Di e.a. [5] waar voor de meeste gevallen een verklaring wordt gegeven voor de terugval.

Alle onderzoeken zijn uitgevoerd met hoge dosering ruwe kruiden.

Een overzicht van de onderzoeken:

Clinical assessment of patients with recalcitrant psoriasis in a randomized, observerblind, vehicle-controlled trial using The Chinese Medicine Qing Dai (indigo naturalis). Lin YK, Chang CJ, Chang YC, Wong WR, Chang SC, Pang JH" [2]

42 deelnemers met hardnekkige plaque psoriasis werden gedurende 12 weken behandeld met indigo (qing dai) zalf. Het random dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek liet zien dat er een afname was van score in roodheid en verdikking en schilfering (QingDai 6,3, placebo 12,8, P<0.001), en reductie van gemiddelde plaquegrootte (Qing Dai 38.5%, placbo 90%, P<0.001). 31 van de 42 patienten (74%) bemerkten het verdwijnen of sterk verminderen van laesies die met qing dai waren behandeld. De onderzoekers concludeerden hieruit dat qing dai zalf een nieuwe, veilige en effectieve behandeling voor plaque psoriasis is.

Treatment of Psoriasis with Chinese Medicine by Zhuren Kang [3]

108 patiënten met uitgebreide plaque psoriasis werden door middel van Chinese syndroom differentiatie ingedeeld in de 'hitte in het bloed' type of het 'droog bloed' type. (Op basis van laesie morfologie, overige symptomen en pols en tong diagnostiek). Na maximaal 24 (gem 18) weken behandeling werd het volgende resultaat vastgesteld:
'Hitte in het bloed' groep (54 patiënten): 72.2% alle laesies verdwenen; 11.1% verbetering > 80 %; 11,1 % verbetering tussen 30 en 80 %, 3 % geen verbetering

'droog bloed' groep (54 patiënten): 59.2% alle laesies verdwenen; 16.7% verbetering > 80%; 18.5% verbetering tussen 30 en 80 %; geen verbetering 6 %.

De patiënten van beide groepen waarvan alle laesies verdwenen waren warden 12 tot 26 maanden gevolgd: 63.6% bleef stabiel, 5% had milde terugval, 25% had totale terugval.

De volgende drie onderzoeken zijn vertaald door Bob Flaws, een bekende TCM therapeut, en de schrijver van het volgende artikel: http://www.chineseherbs.com/?action-viewnews-itemid-25

The Treatment of 68 Cases of Psoriasis with Xiao Ying Fang (Disperse Silver Formula). Li Ya-qin [4]

Door dr. Li werd in America een studie gedaan naar de behandeling van psoriasis bij 68 patienten (42 mannen, 26 vrouwen, 19-65 jaar oud, psoriasis tussen 6 maanden en 25 jaar), 1 maand voor de chinese behandeling werden alle corticosteroïden, immuun-onderdrukkende medicatie en licht therapie gestopt. De patiënten kregen een behandeling met chinese kruiden afhankelijk van de vastgestelde chinese syndroomdifferentiatie: 1) toxische hitte, 2) bloed deficientie en winddroogte, 3) blood stasis, and 4) toxische damphitte. De dosering bedroeg ... per dag gedurende .....

Het resultaat werd beoordeeld aan de hand van de reductie in laesieoppervlak. 20 cases (29,4%) werden beschouwd als genezen (reductie 80 tot 100 %), 35 cases (51,5 %) verbeterd (reductie 30 tot 80 %), 13 cases (19%) geen reactie (reductie minder dan 30 %).

A Clinical Audit on the Treatment of 303 Cases of Psoriasis with Liang Xue Xiao Yin Tang Jia Jian (Cool the Blood & Disperse Silver [Scales] Decoction with Additions & Subtractions). door Mai He Mu Di [sic] et al. [5]

303 patiënten met psoriasis (eigenschatting zie onder) werden door middel van chinese syndroomdifferentiatie verdeeld in drie groepen: Hitte in het bloed: 137, Bloeddroogte: 109, Bloedstase: 57. Behandeling vond plaats met de kruiden formule (ruwe kruiden) liang xue xiao yin tang, die werd aangepast aan de syndroomdifferentiatie.

De behandeling duurde 35 tot 120 dagen. Het resultaat werd gemeten in reductie van het laesie oppervlak. 175 patiënten (57.76%) warden beschouwd als genezen ( meer dan 95% reductie), 82 patiënten (27.06%) hadden een duidelijk effect (reductie tussen 75 en 95%), 30 patiënten (9.9%) verbetert (reductie tussen 50 en 75%), and 16 (5.2%) geen resultaat (reductie minder dan 50%).

Er was een follow-up van 50 van de 287 patiënten die effect van de behandeling hadden. In deze groep waren er 13 met een terugval (26%): 5 na een verkoudheid, 1 na een tonsillitis, 2 na het eten van scherpe voeding en het drinken van alcohol, en 5 zonder duidelijke oorzaak.

Eigenschappen groep:

172 mannen, 131 vrouwen, tussen 9 en 82 jaar

klachten tussen 7 dagen en 30 jaar (15 < 20 jr, 20 jr < 155 < 40 jr, 133 > 40 jr)

klachten aanwezig tussen 7 dagen en 30 jaar (105 < 5 jr, 5 jr < 115 < 10 jr, 83 > 10 jr)

laesies < 10% lichaamsoppervlak; 110, laesies > 30 % lichaamsoppervlak: 70

laesies verspreid over hele lichaam: 200, laesies in beperkte gebieden: 103

The Treatment of 86 Cases of Wind Heat Blood Dryness Pattern Common Psoriasis with Liang Xue Jie Du Fang (Cool the Blood & Resolve Toxins Formula) door Cao Xue-hui and Liao Lie-hui. [6]

86 patiënten met windhitte bloeddroogte psoriasis kregen twee maanden de kruidenformule liang xue jie du fang met kleine modificaties voor sterke hitte verschijnselen en het ontstaan van diarree (dagdosering meer dan 240 gram).

Het resultaat werd beoordeeld door middel van de reductie van het laesieoppervlak. Van de 86 patiënten werden 53 als genezen beschouwd (reductie meer dan 95%), 28 als verbetert (reductie tussen 50 en 95%), 5 als niet genezen (minder dan 50 % reductie).

Een follow-up na een half jaar tot een jaar liet zien dat er een terugval was in 38 van de 53 genezen patiënten. Na een herhaling van de genoemde behandeling waren 34 genezen en 4 verbetert.

Eigenschappen groep:

55 mannen, 31 vrouwen tussen 16 en 63 jaar

klachten tussen twee maanden en 24 jaar

34 patiënten met papulaire laesies, 33 plaque-achtige laesies, 9 geografische laesies, 10 patiënten met combinaties van genoemde laesies.

18 patiënten met initiële psoriasis, 68 patiënten met terugkerende psoriasis

Is Psoriasis te genezen??

De westerse geneeskunde gaat er van uit dat psoriasis niet te genezen is, vanwege de immunologische component. Er zijn nieuwe medicijnen beschikbaar die ingrijpen op het immuunsysteem, maar deze hebben veel bijwerkingen.

In de bovengenoemde onderzoeken wordt omwille van het onderzoek slechts een formule of een formule met verschillende modificaties onderzocht. In de klinische praktijk echter wordt de formule telkens aangepast aan de veranderde situatie. In het eindstadium van de behandeling wordt vooral nadruk gelegd op de onderliggende situatie: namelijk het reguleren van het immuunsysteem.

Tijdens de behandeling wordt gebruikt gemaakt van sheng di huang, mu dan pi, xuan shen en bai hua she she cao om ontstekingsreactie te verminderen. Ji xue teng en huang qi worden gebruikt om het immuunsysteem te reguleren. Van een review naar onderzoeken naar de effecten van chinese kruiden op het immuunsysteem (bij kanker therapie) wordt een overzicht gegeven door Subhuti Dharmanda van Institute for Traditional Medicine [7]. In het artikel over biochemische inhoudstoffen van astragalus [8].

Hiermee is bewezen dat dergelijke kruidenformules het immuunsysteem kunnen beïnvloeden.

Het is duidelijk dat emoties, voedings- en leefgewoontes een terugval kunnen veroorzaken. Behandeling met chinese kruiden en verkeerde gewoontes zijn als het ware een balans (lees meer). Vanuit de Chinese geneeskunde zou ik stellen dat psoriasis genezen kan worden, mits men de juiste gewoontes in acht neemt. Er is naar mij bekend echter geen klinisch bewijs voor deze stelling.

Algemeen

Doordat huidaandoeningen over het algemeen behandeld worden met hoge doseringen ruwe kruiden komen toxicaties en overgevoeligheids reacties vaker voor. Op dit gebied is nog veel onduidelijk.

Mazin Al-khafadji adviseert om die reden lever enzymen te monitoren. Het artikel in Journal of Chinese Medicin: Monitoring of Liver Enzymes in Patients On Chinese Medicine

Veel medici hebben vaak wel gehoord over de risico's op nier- en lever schade als gevolg van chinese kruiden, maar weten er het fijne niet van. In Journal of Chinese Medicin wordt door Richard Blackwell uitgebreid omschreven wat er precies aan de hand was: Adverse Events Involving Certain Chinese Herbal Medicines and the Response of the Profession

1 Xu Yihou, Dermatology in Traditional Chinese Medicine, p169-191

2 Arch Dermatol. 2008 Nov;144(11):1457-64.

3 Zhongyi Zazhi (The Journal of Traditional Chinese medicine) 1981. 4. P22-24

4 Xin Zhong Yi (New Chinese Medicine), #5, 2001, on page 62

5 Shan Xi Zhong Yi (Shanxi Chinese Medicine), #3, 2001, on page 21

6 Xin Zhong Yi (New Chinese Medicine), #7, 2001, on page 58

7 http://www.itmonline.org/arts/millettia.htm

8 http://www.itmonline.org/arts/astragalus.htm

versie 1.0 10/11

© Ontwerp en realisatie Fly Webservices | Beheerder.